fredag 11 december 2009

Vinster med nätcommunity-pedagogik för elever i behov av stöd

- Ökad skrivlust, eleverna skriver mer.

- Ökad förståelse för skriftliga instruktioner.

- Säkrare läsare. Jag har märkt att när jag kommunicerar med eleverna via nätcommunityn faller det sig naturligt med upprepad läsning. Eleverna avkodar det jag har skrivit, skriver sin gensvar, läser om sitt gensvar, tycker på enter för att jag ska kunna se vad de har skrivit. Då läser de om det de skrivit och upptäcker själv om de stavat fel, skrivit med konstig meningsbyggnad eller missat stor bokstav eller skiljetecken. Detta har de spontant uttalat muntligt när de upptäckt det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar